هوای سه شهر در شرایط ناسالم قرار دارد

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت مخیط زیست گفت: هوای شهرهای بوشهر با شاخص ١٠٤، همدان ١١٢ و اهواز ١١٦ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

شینا انصاری روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هوای شهرهای بیرجند با شاخص ٢٣، گرگان ٢٥، یاسوج ٣٢، قم ٤٠، زاهدان ٤٤، ایلام ٤٧، سنندج ٤٦، رشت ٤٨، زنجان ٤٨ و یزد ٤٨ در شرایط پاک قرار دارند.

وی اظهار داشت: همچنین هوای شهرهای کرمانشاه با شاخص ٥٢، قزوین ٥٣، بجنورد ٥٥، شهرکرد ٥٦، مشهد ٥٧، بندرعباس ٦٠، خرم اباد ٦٠، اراک ٦٦، شیراز ٦٧، کرج ٦٧، اصفهان ٧٠، کرمان ٧٤، ارومیه ٦٩، تهران ٨٧ و تبریز ٩٣ در شرایط قابل قبول قرار دارند.

انصاری درباره وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته گفت: آلاینده منواکسیدکربن: پاک (33)، ازن: پاک (26)، دی اکسید نیتروژن: سالم (77)، دی اکسید گوگرد: پاک (22)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: پاک (60)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥: سالم (87) قرار دارند.

روز گذشته هوای تمام شهرهای بزرگ و صنعتی کشور در شرایط قابل قبول قرار داشت.