۳ شهر فارس نامزد پایتخت کتاب ایران هستند

 ۳ شهر فارس نامزد پایتخت کتاب ایران هستند

شیراز- شهرهای شیراز، اوز و صدرا توانستند در بین ۲۰ شهری باشند که مرحله نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران راه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعلام این مطلب، گفت: توسط هیئت داوران در مرحله نهایی پنجمین پایتخت کتاب ایران ۲۰ شهر انتخاب شدند که از این ۲۰ شهر یک شهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی خواهد شد.

صابر سهرابی با اشاره به اینکه ۵۹ شهر و روستا از فارس در پنجمین دوره پایتخت کتاب ایران شرکت کرده بودند، افزود: سه شهر شیراز، اوز و صدرا امسال هم توانستند در بین ۲۰ شهری باشند که مرحله نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران راه یابند.