چگونه از اخراج شدن پیشگیری کنم؟

این روزها بسیاری از محیط های کاری به دنبال تعدیل نیرو هستند و متاسفانه این اتفاق در روزهای پایانی سال بیشتر رخ می دهد. بنابراین اگر شما هم از افرادی هستید که نگران از دست دادن شغل خودهستید به برخی نکات مهم توجه کنید.

این روزها بسیاری از محیط های کاری به دنبال تعدیل نیرو هستند و متاسفانه این اتفاق در روزهای پایانی سال بیشتر رخ می دهد. بنابراین اگر شما هم از افرادی هستید که نگران از دست دادن شغل خودهستید به برخی نکات مهم توجه کنید.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، پیشگیری از اخراج شدن چندان دشوار نیست، اما شاید بسیاری از ما نسبت به برخی از مسائل در محیط کار بی توجه هستیم. بهتر است به این نکات در محیط کار توجه کنیم:

_سعی کنید منظم و وقت شناس باشید، اگر تا کنون به ساعات ورود و خروج خود بی توجه بودید از این پس به این موضوع بیشتر دقت کنید

_با افراد مختلف در محیط کار درگیری ایجاد نکنید. درواقع سعی کنید با افراد مختلف روابطی صمیمانه داشته باشید

چگونه از اخراج شدن پیشگیری کنم؟

_در برابر مسئولیت های مختلف شانه خالی نکنید. درواقع سعی کنید آمادگی خود را در برابر مسائل و مشکلات مختلف حفظ کنید

_خلاقیت داشته باشید و در برابر وظایف شغلی مختلف ایده های جدید ارائه دهید

_همکاران دیگر خود را خراب نکنیدو درواقع سعی نکنید با تحقیر دیگر کارمندان ثابت کنید که شما فرد لایق تری هستید

_اگر دستمزدتان منطقی است به بهانه افزایش دستمزد کارتان را فدا نکنید

_مرتب شکایت نکنید. درست است که شکایت کردن در مورد مسائل مختلف کاری می تواند موضوعی رایج باشد اما بهتر اسا در این خصوص زیاده روی نکنید تا به فردی شاکی تبدیل نشوید

_در برابر تغییرات سازمانی منعطف باشید و سعی کنید در پذیرش مسئولیت های جدید فردی صبور باشید

__خودتان را دست کم نگیرید و سعی کنید در مورد توانایی های خود صداقت داشته باشید

لینک کوتاه

خبرهای مرتبط

کارکنان نامرئی چه افرادی هستند؟