بازگشایی زاینده رود مسافران زیادی را به اصفهان کشاند

بازگشایی زاینده رود مسافران زیادی را به اصفهان کشاند

اصفهان- مشاور ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: بازگشایی زاینده رود تعداد زیادی از مسافران را به شهر اصفهان کشاند.

احمد رضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بازگشایی زاینده رود و تعطیلات بهمن ماه شاهد ورود چشمگیر  مسافران داخلی به شهر اصفهان بودیم.

وی بیان داشت: به دنبال ورود مسافران به اصفهان ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرها و خانه مسافرها هم تکمیل شد و مجبور به اسکان مسافران در دو ورزشگاه تحت پوشش شهرداری شدیم.

مشاور ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان اعلام کرد: ورزشگاه ولایت سپاهانشهر و ورزشگاه آتش نشانی در خیابان کاوه برای اسکان مسافران تجهیز شده است و برای تامین امنیت آنها، هماهنگی های لازم با کمیته نظامی، قضایی و کلانتری های محل انجام شده است.

وی گفت:همچنین  برای تامین ایمنی مسافران شهر اصفهان اکیپ آتش نشانی نیز مستقر شده است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر دو ورزشگاه شهر اصفهان با تجهیزات کامل در اختیار مسافران برای اسکان قرار گرفته است، گفت: ورزشگاه هایی که برای اسکان مسافران مدنظر قرار داده ایم از نظر تجهیزات گرمایشی و بهداشتی مناسب است.