زیبایی های شهر یاسوج بعد از بارش برف/ رخت سپید بر تن بلوط ها

نمایش بیشتر

یاسوج- بارش برف در شهر یاسوج زیبایی های مرکز و اطراف آن را دوچندان کرد.

دریافت 28 MB

به گزارش خبرنگار مهر ، بارش برف در شهر یاسوج نماهای متفاوتی از این شهر را برای ثبت در قاب دوربین ها آماده کرد.

با بارش برف در مناطق مختلف شهرستان بویراحمد، بلوط ها نیز رخت سپید بر تن کرده و جلوه ای زیبا از خود را نمایان می کنند.