اصفهان رتبه دوم تولید محصولات جالیزی کشور را دارد

اصفهان رتبه دوم تولید محصولات جالیزی کشور را دارد

اصفهان- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اصفهان رتبه اول کشور در تولید ریز غده سیب زمینی و رتبه دوم در تولید گلرنگ و سایر محصولات جالیزی را دارد.

احمدرضا رئیس‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۵۶۴ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی حدود ۱۹۷ هزار  هکتار معادل ۳۵ درصد به کشت محصولات زراعی اختصاص دارد که ۱۷۷ هزار هکتار آن مربوط به زراعت کشت‌های آبی و ۲۰ هزار  هکتار آن  نیز  به کشت‌های دیم، اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: میزان تولید انواع محصولات زراعی از این سطوح در سال زراعی ۹۷-۹۶ با توجه به بروز پدیده خشکسالی و کاهش سطوح زیر کشت حدود  سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن بوده است .

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: اصفهان رتبه اول در تولید تعداد ریز غده سیب زمینی (مینی تیوبر و تولید پیاز) را دارد و صاحب رتبه دوم در تولید گلرنگ و تولید سایرمحصولات جالیزی (طالبی، گرمک) است.

وی از رتبه سوم اصفهان درسطح و تولید سیب زمینی و تولید خربزه خبر داد و بیان داشت: استان اصفهان رتبه چهارم در تولید سایر محصولات سبزی ها و رتبه ششم در تولید ذرت علوفه ای و رتبه هفتم در تولید یونجه را دارد.