تقدیر وزیر کار از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

محمدشریعتمداری باانتشار پیامی درصفحه توییترخودازحضور گسترده مردم وحماسه آفرینی آنان تشکرکرد.

تقدیر وزیر کار از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز ،  محمد شریعتمداری با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از حضور گسترده مردم و حماسه آفرینی آنان تشکر کرد. متن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است :آنها که از حضور جمع کثیری از ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا مشارکت آنها در انتخابات تعجب میکنند انقلاب اسلامی ایران و اکثریت ملت ما را نشناخته اند به سهم خود از این موقع شناسی وحضور ملت قهرمان ایران که با هراندیشه و سلیقه و با مشکلات تحمیلی زیاد از دخالت بیگانه منزجرند تشکر می کنم .

تقدیر وزیر کار از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

فارس

2025