افزایش ۱۷۷ درصدی میانگین بارش های فارس در سال زراعی جاری

افزایش ۱۷۷ درصدی میانگین بارش های فارس در سال زراعی جاری

شیراز-رئیس اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی و اقلیمی اداره کل هواشناسی استان فارس از افزایش میانگین بلند مدت بارش ها در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

فرید اسماعیل زاده در گفگو با خبرنگار مهر گفت: میانگین بلند مدت بارش ها در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته۱۷۷ و ۹ دهم درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به میزان بارش ها در سال زراعی جاری تاکنون در استان فارس، افزود: میزان بارش ها در سال زراعی جاری تاکنون ۱۹۰ و هشت دهم میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته ۴۰ و هفت دهم میلیمتر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه  سال زراعی جاری از مهرماه هرسال  آغاز و تا پایان شهریور   سال بعد ادامه دارد، گفت: میزان بارندگی در سال زراعی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  ۳۶۹ درصد و نسبت به میانگین بلند مدت نیز هفت درصد افزایش داشته است.