راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷ در اینستاگرام رهبری

صفحه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، در اینستاگرام تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم تهران را منتشر کرد که در زیر می‌بینید.

برترین ها: صفحه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، در اینستاگرام تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم تهران را منتشر کرد که در زیر می‌بینید.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷ در اینستاگرام رهبری