عکس/ تیر در چله نشسته

حضور بی‌نظیر مردم در چهلمین جشن پیروزی انقلاب یک پاسخ دشمن‌شکن و سرآغاز یک دوره جدید در تاریخ عزت‌آفرین ملت ایران است.

وطن