کارگردان مسخره باز یک افغان را به روی صحنه فرستاد و سیمرغ را نگرفت!

همایون غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز یک افغان را به روی صحنه فرستاد و سیمرغ این فیلم را نگرفت!

نمایش بیشتر

برترین ها: همایون غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز یک افغان را به روی صحنه فرستاد و سیمرغ این فیلم را نگرفت!