جمهوری اسلامی نعمتی است که خداوند به ما داده است

این جمهوری اسلامی نعمتی است که خداوند به ما داده است، ابرقدرت‌ها و عوامل آنها در خارج و داخل کشور هیچ‌گونه آسیبی نمی‌توانند به انقلاب اسلامی بزنند.

خبرگزاری میزان- این جمهوری اسلامی نعمتی است که خداوند به ما داده است، ابرقدرت‌ها و عوامل آنها در خارج و داخل کشور هیچ‌گونه آسیبی نمی‌توانند به انقلاب اسلامی بزنند.

جمهوری اسلامی نعمتی است که خداوند به ما داده است گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ شهید «ابوالفضل طیبی» یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرازهایی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار به شرح زیر است.

این جمهوری اسلامی نعمتی است که خداوند به ما داده است، ابرقدرت‌ها و عوامل آنها در خارج و داخل کشور هیچ‌گونه آسیبی نمی‌توانند به انقلاب اسلامی بزنند.

این تنها ما هستیم که با اعمال و رفتار خود می‌توانیم این نعمت را حفظ و یا خدای ناکرده از دست بدهیم.