باران کار خودش را کرد/هوای تهران سالم شد

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران اعلام کرد: هوای تهران سالم است.

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون ۶۶ بوده و هوا در شرایط سالم قرار گرفت.

شاخص میزان ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون هم اکنون بر روی عدد ۶۶ قرار دارد و حد استاندارد آلودگی ۱۰۰ است.

شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ بود و هم در شرایط پاک قرار گرفت.

خبرآنلاین