کاراته‌کاها چگونه می‌توانند سهمیه المپیک بگیرند؟

فدراسیون جهانی کاراته مسیرهای پیشنهادی ورزشکاران برای کسب سهمیه المپیک را اعلام کرد.

کاراته‌کاها چگونه می‌توانند سهمیه المپیک بگیرند؟

به گزارش مشرق

، فدراسیون جهانی کاراتهwkf مسیرهای پیشنهادی انتخاب ورزشکاران برای کسب سهمیه المپیک را به شرح زیر اعلام کرد:

1- چهار نفر اول رنکینگ wkf (اوزان 67-،75-و75+کیلوگرم مردان و اوزان 55-،61-و 61+کیلوگرم زنان) مجموعاً 32 نفر در 2 بخش مردان و زنان و کاتا

2-مسابقات گزینشی سهمیه المپیک که در 3 مرحله برگزار می شود(جمعاً24نفر)

3- سه نفر در هر دسته(نفرات اول از مجموع 3دوره)

4-کشور میزبان در هر گروه یک سهمیه خواهد گرفت.

5-بسته به رنکینگ جهانی 2نفر اول هر دسته از 5قاره سهمیه خواهند گرفت(فدراسیون جهانی کاراته برای توزیع قدرت برای تعیین سهمیه بین 5 قاره در هر کدام از 8دسته حاضر در المپیک 2سهمیه به افرادی از هر قاره می دهد که بالاترین رنکینگ را داشته باشند.)

همچنین فدراسیون جهانی سهمیه قاره ها را بدین ترتیب اعلام کرده است:

قاره اقیانوسیه 2سهمیه

قاره آمریکا 4سهمیه

قاره آسیا 2سهمیه

قاره اروپا 2سهمیه

قاره آفریقا 6سهمیه

(تعداد سهمیه قاره آفریقا به دلیل شانس کم کشورهای این منطقه متفاوت با سایر قاره هاست)

چنانچه کشوری در یک دسته از طریق مسیر شماره یک به سهمیه المپیک رسید اجباراً نباید از سایر شیوه ها استفاده نماید و این شیوه برای سایر کشورها محفوظ خواهد ماند.

گزارش مشکل
سهمیهقارهالمپیک