پیشنهادهای فدراسیون جهانی کاراته برای تعیین سهمیه المپیک 2020

فدراسیون جهانی کاراته پیشنهادهای خود برای تعیین سهمیه المپیک 2020 توکیو را اعلام کرد.

فدراسیون جهانی کاراته پیشنهادهای خود برای تعیین سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را اعلام کرد.

به گزارش

خبرگزاری تسنیم

و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته الگوی توزیع سهمیه المپیک را به شکل زیر توضیح داد:

مجموعاً 80کاراته‌کا در المپیک 2020 توکیو حضور خواهند داشت. این 80 نفر در 8 گروه 10 نفره دسته‌بندی می‌شوند.

5 وزن معمول فعلی هم در 2 بخش مردان و زنان به 3 وزن تغییر می‌کند و در المپیک توکیو 3 وزن کومیته و یک کاتارو در بخش مردان و 3 وزن کومیته و یک کاتارو در بخش بانوان حضور خواهند داشت.

معیار انتخاب ملی‌پوشان بسته به کیفیت مسابقات آنها خواهد بود. در هر گروه 10 نفره الزاماً باید نمایندگان 5 قاره جهان حضور داشته باشند و کشور میزبان هم از سهمیه ویژه در هر دسته برخوردار است.

همچنین ورزشکارانی که نمی‌توانند بنا به هر دلیلی در مسابقات بزرگ شرکت کند با تصمیم هیئت اجرایی wkf از سهمیه وایلد کارت برخوردار خواهند شد علاوه بر این به رنکینگ های سالیانه و ماهیانه wkf توجه دوچندان می‌شود.

اما مدل کسب سهمیه المپیک چند مسیر مختلف خواهند داشت که این مدل و این شیوه توزیع سهمیه المپیک طوری طراحی شده که به شیوه اجرایی فعلی مسابقات جهانی آسیبی نزند.

اوزان المپیکی پیشنهادی به شرح ذیل اعلام شد:

بخش مردان

دسته اول: وزن 67-کیلوگرم (ادغام اوزان 60-و 67-کیلوگرم)

دسته دوم: وزن 75-کیلوگرم

دسته سوم: وزن 75+کیلوگرم (ادغام اوزان 84-و 84+کیلوگرم)

به اضافه کاتا

بخش بانوان

دسته اول: وزن 55-کیلوگرم (ادغام 50-و55-کیلوگرم)

دسته دوم: وزن 61-کیلوگرم

دسته سوم: وزن 61+کیلوگرم (ادغام وزن 68-و 68+کیلوگرم)

به اضافه کاتا

انتهای پیام/

گزارش مشکل
دستهسهمیهالمپیک