گوشت‌های وارداتی در هواپیمای بوئینگ ۷۰۷

تصویری از گوشت های وارداتی در هواپیمای سقوط کرده در نزدیک کرج را ببنید.

خبرگزاری ایسنا: تصویری از گوشت های وارداتی در هواپیمای سقوط کرده در نزدیک کرج را ببنید.

گوشت‌های وارداتی در هواپیمای بوئینگ ۷۰۷گوشت‌های وارداتی در هواپیمای بوئینگ ۷۰۷گوشت‌های وارداتی در هواپیمای بوئینگ ۷۰۷