چرا هواپیمای سانحه دیده آرم ندارد؟

بررسی تصاویر هواپیمای سقوط کرده و هواپیمای 707 ساها، نشان می دهد که هر دو هواپیما دارای رنگ آمیزی یکسانی هستند.

عصر ایران - بررسی تصاویر هواپیمای سقوط کرده و هواپیمای 707 ساها، نشان می دهد که هر دو هواپیما دارای رنگ آمیزی یکسانی هستند.

هر شرکت هواپیمایی، دارای رنگ سازمانی مخصوص خود است. هواپیماهای ساها از دو نوار رنگی سرمه ای پر رنگ و قرمز در بدنه خود استفاده می کنند.

در خطوط هوایی ایران فقط ساها 707 دارد. سازمان هواپیمایی کشوری مدعی شده است هواپیما متعلق به قرقیزستان است.

نکته عجیب این است که هواپیمای سقوط کرده، برغم داشتن رنگ سازمانی ساها، هیچ گونه نوشته ای روی بدنه و دم خود ندارد!

چرا هواپیمای سانجه دیده نوشته و آرم ندارد؟