پاداش 100 میلیونی زهرا نعمتی چه شد؟

بعد از گذشت یک سال از کسب سهمیه المپیک 2016 ریو توسط زهرا نعمتی در بازی‌های آسیایی تایلند، هنوز پاداش صد میلیون تومانی او که رئیس فدراسیون تیروکمان قولش را داده بود، پرداخت نشده است.

خبرگزاری ایسنا: در آبان سال 94 و در مسابقات آسیایی تایلند، زهرا نعمتی تنها ورزشکار معلول تیروکمان در رشته ریکرو انفرادی زنان که موفق به کسب سهمیه المپیک 2016 ریو شد. محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیروکمان قبل از مسابقات اعلام کرده بود، اگر زهرا نعمتی موفق به کسب سهمیه المپیک شود، مبلغ صد میلیون تومان به عنوان پاداش به او پرداخت می‌کند. اما با گذشت یک سال از زمان کسب سهمیه المپیک توسط زهرا نعمتی در تایلند و در حالی که بیش از دو ماه از بازیهای المپیک نیز می‌گذرد، هنوز رئیس فدراسیون تیروکمان به تعهد و قول خود عمل نکرده است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که شجاعی چه زمانی قصد دارد به قولی که داده، عمل کند.