لحظه نجات کودک گمشده توسط راننده اتوبوس

یک خانم راننده اتوبوس با دیدن کودک گمشده که پابرهنه در یکی از خیابان‌های شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین امریکا مشغول دویدن بود، او را به داخل اتوبوس آورد و سپس به پلیس تحویل داد.

نمایش بیشتر

خبرگزاری مهر: یک خانم راننده اتوبوس با دیدن کودک گمشده که پابرهنه در یکی از خیابان‌های شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین امریکا مشغول دویدن بود، او را به داخل اتوبوس آورد و سپس به پلیس تحویل داد.