چرا باید در محل کارمان گل و گیاه نگهداری کنیم؟

وجود گل و گیاه در محیط کار یک ضرورت است. شاید این ضرورت را وقتی درک کنید که در یک محیط کار خشک و بی روح فعالیت کنید و در این محیط کار خبری از گل و گیاه نباشد.

وجود گل و گیاه در محیط کار یک ضرورت است. شاید این ضرورت را وقتی درک کنید که در یک محیط کار خشک و بی روح فعالیت کنید و در این محیط کار خبری از گل و گیاه نباشد.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، خواه به گل و گیاه علاقه داشته باشید یا نداشته باشید، گل و گیاه ها همیشه می توانند روحیه شما را تغییر دهند. اما چرا نگهداری از گل و گیاه در محیط کار مهم است؟

_گل و گیاه از مهم ترین وسایل مرتبط با تزئینات داخلی هستند که می توانند روحیه کارمندان را تغییر دهند

_گل وگیاه طبیعی به گل و گیاه مصنوعی ارجحیت دارند چرا که حس زندگی را به افراد تزریق می کنند

_نگهداری از گل و گیاه می تواند روحیه کارمندان را بهبود بخشد. حس مسئولیت مراقبت از گل و گیاه از مهم ترین حس های مثبتی است که فرد با نگهداری از گل و گیاه تجربه می کند

چرا باید در محل کارمان گل و گیاه نگهداری کنیم؟

_کوچکترین تغییر در گیاهان موجود در محل کارف مثل جوانه زدن گل ها یا رشد برگ ها می تواند روحیه کارمندان را بهبود بخشد

_وقتی گل و گیاه در محیط کار باشد نور محیط بیشتر خواهد بود و گاهی باید پنجره را باز کنید تا گیاه هوای تازه بگیرد و همین موضوع نیز در تغییر روحیه کارمندان موثر است

_حضور گل و گیاه در محل کار شما می تواند روحیه ارباب رجوع ادارات را نیز بهبود بخشد

_گل و گیاه نیاز به مراقبت دارد و همین مراقبت های گاه و بیگاه از گل و گیاه باعث می شود افکارتان از کار دور شود و کمی استراحت کنید

_اگر شخصی در محیط کارتان سیگاری باشد گل ها و گیاهان فضای کار را کمی تصفیه می کنند

لینک کوتاه

خبرهای مرتبط

تاثیرات شگفت انگیز 6 گیاه در مبارزه با سرطان، ثابت شده است