ارتقای بخش سلامت از مهمترین اهداف دولت است

ارتقای بخش سلامت از مهمترین اهداف دولت است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ارتقای بخش بهداشت و درمان از مهمترین اهداف دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر ، اقبال عباسی عصر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ولیعصر بروجن با اشاره به اینکه ارتقای بخش بهداشت و  درمان از مهمترین اهداف دولت است، اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم ودوازدهم بخش بهداشت و درمان در سطح استان ارتقا یافته است.

وی بیان کرد: طرح تحول نظام سلامت از مهترین اقدامات دولت به شمار می رود که نقش مهمی در کاهش هزینه ها بهداشت و درمان خانوار شده است.

وی اظهار داشت: بهره مندی مردم از خدمات مناسب بهداشت و درمان در تمام نقاط استان از مهمترین اهداف مسئولان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تبریک روز پرستار، بیان کرد: پرستاران نقش مهم در خدمات رسانی حوزه بهداشت و درمان در سطح استان دارند.

وی بیان کرد: پرستاری شغلی ارزشمند به شمار می رود که پرستاران جایگاه ارزشمندی نزد خداوند دارد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای خدمات به پرستاران از مهمترین اهداف دولت است، اظهار داشت:دولت طی فعالت خود تلاش های بسیاری برای توسعه خدمات به پرستاران کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرستاری هنر و عشق است و بدون این عشق نمی توان به بیماران خدمات رسانی کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرستاران رهرو راه حضرت زینب هستند و جایگاه ارزشمندی در نزد خداوند دارند.

وی ادامه داد: پرستاران ایثارگرانی هستند که در مسیر کمک به بندگان خداوند حرکت می کنند و از این روز جایگاه ارزشمندی در نزد خداوند دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه روز پرستار روز صبر و پایداری حضرت زینت(س) است، بیان کرد: سختی کار پرستاران بسیار زیاد است و همه باید سختی کار پرستاران را درک کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دوری از خانواده و فعالیت پر کار آنها  از دیگر سختی های کار پرستاران است.