انحصاری کردن کوچه!+عکس

انسداد معابر با گذاشتن درب و تبدیل آن به پارکینگ و انباری اقدامی صحیح نیست.

یکی از مخاطبان آفتاب‎نیوز با ارسال تصاویر زیر در توضیح آنها نوشته است: مدتی است ساخت و ساز اساسی این مجتمع به اتمام رسیده اما همچنان مشاهده می‌کنید کوچه عمومی را با نصب درب مسدود کرده و انحصاری‌اش کرده‌اند.

این کوچه در امتداد دو خیابان دیباج و داود گل نبی قرار دارد. انسداد معابر با گذاشتن درب و تبدیل آن به پارکینگ و انباری اقدامی صحیح نیست. چطور ماموران شهرسازی ناحیه 4منطقه 3 علی‌رغم بازدیدهای روزانه، چنین مواردی را رسیدگی نمی‌کنند!!!!

انحصاری کردن کوچه!+عکسانحصاری کردن کوچه!+عکس

شریعتی، جنب پل همت، مابین گل نبی و دیباج، کوچه کتابی