فوت روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نیاز به پیوند عضو/ رضایت گیری از بیمار مرگ مغزی بین ۶ تا ۹۰ ساعت طول می گشد

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل اهدا نشدن عضو فوت می‌کنند این آمار در کشور ما که مردمی مذهب و با عاطفه و مهربان داریم بسیار نگان کننده است.

خبرگزاری میزان- رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل اهدا نشدن عضو فوت می‌کنند این آمار در کشور ما که مردمی مذهب و با عاطفه و مهربان داریم بسیار نگان کننده است.

فوت روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نیاز به پیوند عضو/ رضایت گیری از بیمار مرگ مغزی  بین ۶ تا ۹۰ ساعت طول می گشد

مهدی شادنوش در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان درباره میزان اهدای عضو در کشور بیان کرد: هم اکنون ۲۵۰ هزار نفر در لیست انتشار اهدای عضو داریم که زندگ یبسیار سختی به دلیل نیاز به پیوند دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل اهدا نشدن عضو فوت می‌کنند افزود: این آمار در کشور ما که مردمی مذهب و با عاطفه و مهربان داریم بسیار نگان کننده است.

شادنوش درباره میزان اهدا عضو در کشور گفت: سالیانه ۱۶ هزار حادثه از انواع مختلف در کشور رخ می‌دهد که از این تعداد ۸ هزار نفر مرگ مغزی می‌شوند و از این تعداد ۲ هزر ۵۰۰ تا ۴ هزار نفر مرگ مغزی با امکان اهدا عضو هستند که هر فرد می‌تواند ۸ عضو و بیش از ۵۳ بافت را اهدا کند.

وی افزود: در سال ۹۶ تنها ۹۲۶ اهدا عضو در کشور داشتیم که این تعداد نشان دهنده این است که به نتایج مطلوب نرسیده ایم. بر اساس شاخص اهدا در جهان در کشور ۱۱ و نیم درصد در سال ۹۶ اهدا عضو صورت می‌گیرد، ولی اگربخواهیم بر اساس جمعیت حساب کنیم این اهدا باید ۴۰ درصد باشد.

وی درباره فرآیند اهدای عضو گفت: مرگ مغزی به هیچ وجه امکان بازگشت به زندگی ندارد و با کما متفاوت است. در کما ممکن اس قند خون فردی افت کند و با جبران این قند برطرف گردد، ولی در مرگ مغزی وقتی تیم اعلام می‌کند فرد دچار مرگ مغزی شده دیگر امکان بازگشت ندارد و هر چه زمان بگذرد مغز فرد بیشتر متلاشی می‌شود حتی اگر از بیمار نگهداری خوبی شود.

شادنوش در ادامه درباره زمان رضایت گیری از والدین بیان کرد: در مرگ مغزی رضایت گیری الزامی است، ولی اگر فردی در زمان حیات اجازه اهدا عضو را داده باشد خانواده زودتر رضایت می‌دهند. به دلیل عدم فرهنگ سازی واحد‌های رضایت گیری کار بسیار سختی دارند. اسپانیا ۲۶ سال در اهدای عضو رتبه اول را دارد و بین ۳ تا ۵ دقیقه افراد رضایت می‌دهند، ولی برای رضایت در کشور این میزان بین ۶ تا ۹۰ ساعت است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت اضافه کرد: وقتی کسی دچار مرگ مغزی می‌شود کادر درمانی به بهترین شکل از آن مراقبت می‌کنند و ادعای عدم رسیدگی خوب به بیمار مرگ مغزی کذب است.

وی درباره میزان افراد دارنده کارت اعهدای عضو در کشور افزود: سالیانه این میزان بسیار در حال رشد است، ولی سرعت کم است. در اهدای عضو باید به این نکته دقت کرد که یک پیوند کلیه یک هفتم دیالیز برای ما هزینه دارد.

شادنوش درباره موفقیت آمیز بودن عمل پیوند در کشور گفت: عمل‌های پیوند عضو در کشور بسیار موفقیت آمیز بوده است و پیوند قله پزشکی دنیاست در چنین شرایطی یک مرکز در شیراز ۷۰۰ پیوند کبد داشته است و رتبه اول دنیا را داشته است و یا مرکزی در ایران ۵ هزار پیوند کلیه انجام داده است. در این موارد خیلی پیشرفت کرده ایم. جراحان پیوند هزینه دریافت نمی‌کند و هزینه عمل پیوند رایگان است.