رشیدپور: بابت ارزانی بنزین، منت سرمان نگذارید

رشیدپور در توییتر خود در رابطه با قیمت بنزین گفت: لطفا بابت ارزانی قیمت بنزین منت سرمان نگذارید.

برترین ها: رشیدپور در توییتر خود در رابطه با قیمت بنزین گفت: لطفا بابت ارزانی قیمت بنزین منت سرمان نگذارید.

رشیدپور: بابت ارزانی بنزین، منت سرمان نگذارید