ژن خوب محمدی ری شهری/ از مدیرکلی در آستان حضرت عبدالعظیم تا هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است که اکثر سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد  است.

۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۷

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است که اکثر سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد  است.

چند روز پیش بود که با انتشار نامه انتصاب مشخص شد که سعید محمدی نیک، فرزند آیت الله محمدی ری شهری به عضویت هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران درآمده است. تاریخ انتخاب وی در این نامه 13 تیر و تاریخ انتصاب وی بر همین اساس 19 دی ماه امسال ذکر شده است.

ژن خوب محمدی ری شهری/ از مدیرکلی در آستان حضرت عبدالعظیم تا هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی است که اکثر سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد  است.

عکس: ایبنا

عکس: ایبنا

البته این تنها شغل محمدی نیک معروف به ری شهری نبوده است چرا که مصاحبه او در سال 95 نشان می دهد او ظاهرا بر اساس شایستگی! به سمت مدیر کل  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز منصوب بوده است. نباید ناگفته بماند که تولیت آستان حضرت عبدالعظیم محمدی ری شهری پدر این آقازاده است!