حمایت ۶۲ درصد فرانسوی‌ها از جنبش ضد سرمایه داری

بر اساس نظرسنجی موسسه سویپوف، اکثریت فرانسوی‌ها از جنبش ضد سرمایه‌داری در این کشور حمایت کرده و این جنبش را "نوسازی دموکراسی در فرانسه" توصیف کردند.

بر اساس نظرسنجی موسسه سویپوف، اکثریت فرانسوی‌ها از جنبش ضد سرمایه‌داری در این کشور حمایت کرده و این جنبش را "نوسازی دموکراسی در فرانسه" توصیف کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس نظرسنجی موسسه سویپوف، اکثریت فرانسوی‌ها از جنبش معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه حمایت می‌کنند.

در این نظرسنجی ۶۰ درصد از سئوال شوندگان، حمایت خود را از جنبش ضد سرمایه‌داری اعلام، و ۳۱ درصد بر "حمایت کامل " تاکید کرده بودند.

همچنین ۶۲ درصد از سئوال شوندگان، این جنبش را "نوسازی دموکراسی در فرانسه" توصیف کردند.

۷۲ درصد سئوال شوندگان نیز اعلام کردند این جنبش "مطالبات بسیاری از فرانسوی‌ها" را مطرح کرده است.

فعالان این جنبش خود را برای هفتمین اقدام در روز شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ آماده می‌کنند؛ این جنبش از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در فرانسه آغاز شده است.