سانا: پدافند هوایی سوریه تعدادی اهداف متخاصم در آسمان دمشق را سرنگون کرد

خبرگزاری سوریه از مقابله پدافند هوایی این کشور با تعدادی اهداف متخاصم در آسمان دمشق کرد.