معزی: شایعه خروج ایران از برجام، بازی در زمین ترامپ است

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت به شایعه استعفای ظریف واکنش نشان داد.

برترین ها: علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به شایعه استعفای محمدجواد ظریف با هشتگ برجام، ظریف و ترامپ در توئیتی نوشت:

جریانی مشکوک در یک طراحی پیچیده، دو روز است برشایعه خروج ایران از #برجام واستعفای #ظریف،آنهم در خلال سفر پر ثمر او به هند میدمد. همراهی بااین نوع اخباردقیقابازی در زمین #ترامپ است که هدف اولش از تحریمها،نه فقط معاش و اقتصاد کشور بلکه به چالش کشیدن امیدبه آینده و آرامش مردم است.

معزی: شایعه خروج ایران از برجام، بازی در زمین ترامپ است