دهمین حراج هنری تهران

دهمین حراج آثار هنری تهران جمعه شب با با 114 اثر شامل 14 مجسمه، 75 نقاشی، 6 عکس، 19 نقاشی‌ خط از 105 هنرمند و مجموع فروش 344 میلیارد و 30 میلیون ریال در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.بیشینه این حراج متعلق به اثر منیر فرمانفرماییان با قیمت 4 میلیارد تومان و کمینه متعلق به مهشید رحیم تبریزی با قمیت 20 میلیون تومان بوده است.