کاریکاتور: تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم!

عدم اعلام میزان تورم از سوی بانک مرکزی، سوژه انتشار کارتونی از علی قناعت در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.

عدم اعلام میزان تورم از سوی بانک مرکزی، سوژه انتشار کارتونی از علی قناعت در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.

کاریکاتور: تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم!