مرگ پرستار جوان حین شیفت کاری

یک پرستار جوان حین شیفت کاری بر اثر ایست قلبی جان سپرد.

خبرگزاری ایلنا: صبح روز گذشته یک پرستار 35 ساله در بیمارستان شفا کرمان حین شیفت کاری جان خود را از دست داد.

از قرار معلوم، این پرستار جوان که مهدیه رضایی نام داشت، بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده‌است.

مرحومه « مهدیه رضایی » ۳5 ساله و با 15 سال سابقه به‌دنبال شیفت‌های فشرده در بیمارستان محل کار صبح روز گذشته در شیفت خود دچار ایست قلبی شد و چون این ایست قلبی حین شیفت رخ داد پس از 1 ساعت احیا متأسفانه ایشان فوت کردند.

این مرحومه سرپرستار بخش روماتولوژی بیمارستان شفا کرمان بودند وهیچ گونه سابقه قلبی نداشته است و پس از 15 سال خدمت به مردم در حین شیفت کاری با درد سینه مواجه شده و دچار ایست قلبی شده و فوت نمود.