تصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه بابایی

ساعت ۳:۴۰ دقیقه بامداد امروز شنبه تصادف شدید پژو پرشیا و پراید در بزرگراه بابایی، مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه امام علی(ع) ۳مجروح بر جا گذاشت.

پایگاه خبری آتش‌نشانی125: ساعت ۳:۴۰ دقیقه بامداد امروز شنبه تصادف شدید پژو پرشیا و پراید در بزرگراه بابایی، مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه امام علی(ع) ۳مجروح بر جا گذاشت.

در این حادثه دو سرنشین پژو پرشیا با کمک رانندگان خودروهای عبوری از خودرو خارج شدند، اما راننده پراید در اتاق درهم پیچیده خودرویش گرفتار شده و حال نامساعدی داشت. آتش نشانان راننده پراید را که به شدت دچار مصدومیت شده بود، رها سازی کرده و هر سه سرنشین خودروها را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

تصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه باباییتصادف شدید پرشیا با پراید در بزرگراه بابایی