مسدود شدن آزادراه پردیس- تهران بر اثر تصادف

تصادف در تونل اول آزادراه پردیس به تهران این محور را بست.

به گزارش مهر، بعد از ظهر پنج شنبه تصادف در آزادراه پردیس به تهران سبب ایجاد ترافیک شدید و انسداد این محور شد.

این ترافیک در محدوده حدفاصل تونل آخر به سمت بزرگراه شهید بابایی رخ داد.

هم اکنون تونل های فاز ۱۱ ترافیک سنگین را تجربه می کند و این ترافیک در میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان عدالت نیز وجود دارد.

گزارش مشکل
تصادفآزادراهپردیس