دستگیری 9 نفر در البرز

گفتنی است 5 نفر از اعضای این گروه نیز با تلاش دستگاه‌های مسوول روز 5 دی در استان البرز بازداشت شده بودند.

خبرگزاری فارس نوشت: طی چند روز اخیر ۵ عضو شبکه تبشیری صلیبی صهیونیستی در البرز دستگیر شده بودند که امروز با دستگیری4 عضو دیگر از این شبکه، تعداد دستگیر شدگان به 9 نفر رسید.

اعضای شبکه تبشیری صلیبی صهیونیستی به صورت برنامه‌ریزی شده با عناصر خارج از کشور در ارتباط بوده و عقاید و افکار انحرافی در مسیحیت را ترویج می‌کردند.

ترویج عقاید و افکار انحرافی مسیحیت در استان البرز مورد اعتراض رسمی مسیحیان قرار گرفته است.

گفتنی است 5 نفر از اعضای این گروه نیز با تلاش دستگاه‌های مسوول روز 5 دی در استان البرز بازداشت شده بودند.

جریان تبلیغ و تبشیر مسیحیت  بدون در نظر گرفتن اختلافات فرق و مذاهب مسیحی با ‏تشکیل اردوگاه‌ها در سطح جهان اقدام به جذب مسلمانان و پیروان ‏دیگر ادیان در قالب کلیساهای خانگی می‌کند‎.