پراید به درخت خورد و لوله شد!

عصر روز جمعه وقوع یک سانحه رانندگی در بلوار کلانتری مشهد ۴ مصدوم در پی داشت. در این حادثه یک دستگاه پراید با درختی در حاشیه بلوار کلانتری برخورد کرد و به شدت خسارت دید. هر ۴ سرنشین این خودرو راهی بیمارستان شدند.

آژانس عکس شهر: عصر روز جمعه وقوع یک سانحه رانندگی در بلوار کلانتری مشهد ۴ مصدوم در پی داشت. در این حادثه یک دستگاه پراید با درختی در حاشیه بلوار کلانتری برخورد کرد و به شدت خسارت دید. هر ۴ سرنشین این خودرو راهی بیمارستان شدند.

پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!پراید به درخت خورد و لوله شد!