مدیر مجموعه ورزشی سپیده را بدبخت کرد / پای 5 زن دیگر در میان است

دختر جوان در حالی که تصور می کرد با ازدواج با آرش خوشبخت خواهد شد پی برد که وی با پنج زن در ارتباط است.

سپیده، دختر 25 ساله با حضور در دادگاه خانواده درخواست طلاق از شوهرش آرش را به قاضی ارائه داد و گفت: وقتی آرش، به خواستگاری ام آمد از همان بار اول به مادرم گفتم او را می خواهم و بدون شک با او خوشبخت خواهم شد. وی خودرویی مدل بالا داشت، اگر چه از نظر تحصیلی من دو ترم دیگر لیسانس می گرفتم و او دیپلمش را هم نگرفته بود ولی در عوض چند سالن ورزشی و بدن سازی داشت و خیلی پولدار بود.

وی ادامه داد: به دلیل اصرار شدید من به طور رسمی نامزد شدیم و مدتی بعد ازدواج کردیم اما مدتی بعد متوجه شدم آرش به هیچ چیز جز خودش اهمیت نمی دهد و اصلاً به خواسته های من توجه نمی کند. تازه فهمیدم پیش از آشنایی با من به فکر خواسته های شخصی بیمارگونه اش است و کاملاً منصرف شده بودم اما دیگر دیر شده بود.

سپیده گفت: تصمیم گرفتم تا با شرایط پیش آمده کنار بیایم اما این موضوع زمانی امکان ناپذیر شد که فهمیدم آرش غیر از من با پنج زن دیگر در ارتباط است. زمانی که این موضوع را با وی در جریان گذاشتم آرش با کمال وقاحت به من گفت که به تو هیچ ارتباطی ندارد و هرکاری که میلم بکشد انجام خواهم داد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا از او جدا شوم.

بنابراین گزارش قاضی دادگاه دستور احضار آرش را صادر کرد.

رکنا