اعضای بدن پسر ۲۷ ساله بوکانی اهدا شد

رییس بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: با اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده اهل بوکان در ارومیه، چهار بیمار نیازمند پیوند از مرگ و رنج بیماری نجات یافتند.

ایرنا نوشت: رییس بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: با اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده اهل بوکان در ارومیه، چهار بیمار نیازمند پیوند از مرگ و رنج بیماری نجات یافتند.

علی تقی زاده افشاری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پسر 27 ساله به نام «ایوب مروت» بر اثر آنوریسم و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود و خانواده اش با اهدای اعضای بدن وی موافقت کردند.

وی اضافه کرد: 2 کلیه این بیمار مرگ مغزی شده در ارومیه به 2 بیمار 14 و 40 ساله که در صف دریافت کلیه قرار داشتند، پیوند زده شد. کبد این فرد به بیمارستان شیراز و قلب و نسوج او نیز برای اهدا به بیماران در صف دریافت قلب پیوندی به تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: این اهدای عضو به بیماران نیازمند هفتمین اهدای عضو اتفاق افتاده طی سال جاری در استان است.

در حال حاضر 25 هزار نفر از بیماران در کشور در صف دریافت عضو قرار دارند و این در حالی است که تنها 800 نفر در سال اهدای عضو می کنند.

سالانه حدود 2 هزار و 500 نفر در کشور شرایط اهدای عضو می یابند که تنها یک سوم از این تعداد، عضو خود را اهدا می کنند.

این در حالی است که روزانه هفت تا 10 نفر و سالانه حدود سه هزار نفر بر اثر نبود عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند.