وداع با نگار، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزاد

صبح امروز مراسم تشییع و خاکسپاری "سیده نگار باب الحوائجی" یکی از دانشجویان جانباخته در حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد تهران در همدان برگزار شد.

خبرگزاری ایسنا: صبح امروز مراسم تشییع و خاکسپاری "سیده نگار باب الحوائجی" یکی از دانشجویان جانباخته در حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد تهران در همدان برگزار شد.

وداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزادوداع با «نگار»، مسافر اتوبوس مرگ دانشگاه آزاد