مرگ پدر و دختر در حادثه اتوبوس علوم تحقیقات+عکس

سارا ابوالفتحی‌راد دانشجوی ترم آخر ارشد معماری و پدرش سوار اتوبوس مرگ بودند؛ پدر برای جلسه دفاع پایان‌نامه دختر خود در واحد علوم تحقیقات حضور داشت و متاسفانه هر دو نفر در این حادثه فوت کردند.

مرگ پدر و دختر در حادثه اتوبوس علوم تحقیقات+عکس

منبع: عصرایران