مرگ مرد میانسال به خاطر روشن کردن گاز پیک‌نیکی در خودرو/عکس

مرد میانسالی که از گاز پیک نیکی به عنوان وسیله گرمایشی در خودرو استفاده کرده بود بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن به خواب ابدی فرو رفت.

به گزارش آتش‌نشانی، این حادثه ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح امروز در محله طرشت، بلوار عزیزی رخ داد. در محل حادثه مشاهده شد که مردی حدود ۵۵ ساله در یک دستگاه پراید با پلاک شهرستان، به همراه یک دستگاه گاز پیک‌نیکی در داخل خودرو در حاشیه خیابان توقف کرده و پشت درها و پنجره‌های بسته خودرو به خواب عمیقی فرو رفته بود.

مرگ مرد میانسال به خاطر روشن کردن گاز پیک‌نیکی در خودرو/عکس

با احتمال گازگرفتگی این فرد بلافاصله آتش نشانان درهای خودرو را باز کردند که بعد از معاینات اولیه مشخص شد که این فرد جان خود را از دست داده است. آتش نشانان با بررسی محل حادثه از باز بودن شیر گاز پیک‌نیک مطمئن شدند که این امر نشان می داد کاهش اکسیژن درون خودرو موجب خاموش شدن شعله گاز شده و میزان دی اکسید کربن را افزایش داده بود.

مرگ مرد میانسال به خاطر روشن کردن گاز پیک‌نیکی در خودرو/عکس