مراجعه خانواده ۹ قربانی حادثه دانشگاه آزاد به پزشکی قانونی

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران تاکید کرد که خانواده ۹ متوفی حادثه دانشگاه آزاد به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: بر اساس شواهد و اعلام مراجع ۹ نفر در حادثه روز گذشته دانشگاه آزاد اسلامی فوت شده اند.

---

وی گفت:  برحسب اعلام افراد حاضر در دانشگاه و همچنین برخی مدارک و شواهد اسامی ۸ نفر از متوفیان حادثه روز گذشته دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات عبارتند از:

رحمان عقلمند

نگار باب الحوائجی

سجاد پور احسان

علی حسین زاده

احسان صفائی

محمد جواد هوشنگی راد

محمد علی ابوالحسنی

و سارا ابوالحسنی

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خاطرنشان کرد: البته یک خانم دیگر هم در بین فوت شدگان وجود دارد که فعلاً مجهول‌الهویه محسوب می‌شود.

وی گفت: از خانواده این ۹ متوفی تقاضا می شود برای تعیین هویت دقیق تر فوت شدگان به پزشکی قانونی واقع در کهریزک مراجعه کنند.

شهریاری خاطرنشان کرد: با مراجعه به این افراد اقدامات لازم جهت شناسایی دقیق تر انجام می‌گیرد.

فارس