عکس هوایی از محل واژگونی اتوبوس دانشجویان

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محل دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد.

برترین ها: سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محل دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد.

عکس هوایی از محل واژگونی اتوبوس دانشجویان