(تصویر) ورود اتوبوس به قنادی در قزوین!

در حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین و ورودش به مغازه قنادی در شهرک مینودر قزوین ، ۳ نفر مجروح شدند.

(تصویر) ورود اتوبوس به قنادی در قزوین!