ادامه بررسی استیضاح وزیر علوم در جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص ادامه ادامه بررسی استیضاح وزیر علوم در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود ارائه کرد.

کمیسیون آموزش

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص ادامه ادامه بررسی استیضاح وزیر علوم در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود ارائه کرد.

میرحمایت میرزاده در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراس اسلامی گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون نیمی از موضوع استیضاح وزیر علوم را  مورد بررسی قرار داده بود که در جلسه امروز نیمی دیگر از این مضوع مورد بررسی قرارگرفت.

وی افزود: در جلسه امروز سوالات در محور مسائل مربوط به عزل و نصب‌ها، نداشتن برنامه برای اقتصاد مقاومتی، تضعیف دانشگاه پیام نور، عدم حمایت از دانشجویان دکتری، ضعف ارتباط با صنعت، تضعیف پروژه‌های کاربردی و عدم پیگیری اعتبارات عمرانی مورد بررسی قرار گرفت، ما گزارش این جلسه را جمع بندی می‌کنیم و در اختیار هیئت رییسه قرار می‌دهیم تا اعلام نظر کنند.