شهرداری به ایمن سازی گود‌های خطرناک ورود کرده است

معاون نظارت شورای شهر تهران از ورود شهرداری تهران برای ایمن سازی گود‌های خطرناک شهر تاکید کرد.

خبرگزاری میزان- معاون نظارت شورای شهر تهران از ورود شهرداری تهران برای ایمن سازی گود‌های خطرناک شهر تاکید کرد.

شهرداری به ایمن سازی گود‌های خطرناک ورود کرده است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران از ورود شهرداری به ایمن سازی گود‌های خطرناک خبر داد.

وی اظهار داشت: هم اکنون آمار گود‌های شهر تهران به تفکیک گود‌های خطر آفرین، دارای سازه نگهبان دارای مدت مقاومت و گود‌هایی دیگری هم وجود دارند که با داشتن سازه نگبان به دلیل اتمام مدت زمان استاندارد این سازه خطر آفرین شده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: هم اکنون قوانین و مقررات لازم برای ایمن سازی شهر در برابر تهدید گود‌های خطر آفرین وجود دارد و نیازی به مصوبه جدید نیست.

حبیب زاده در خصوص دلایل عدم ورود گسترده به موضوع ایمن سازی گود‌های شهر تهران توسط مدیریت شهری گفت: این گود‌ها عموما دارای مالکینی از بخش خصوصی هستند که ورود به آن‌ها نیازمند احکام قضائی و نیازمند هزینه قابل توجهی است. از این روی برای ورود به این گود‌ها موانع حقوقی و مالی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته بر اساس قانون در صورتی که گودی سلامت شهر را تهدید کند، شهرداری می‌تواند راسا به آن ورود کرده و اقدام به پر کردن گود کند و هزینه‌های انجام شده را از طریق قانونی از مالک با هزینه بالاسری آن دریافت کند.

معاون نظارت شورای شهر تهران اعلام کرد: بر همین اساس در صورتی که شهرداری تشخیص دهد که وجود گودی، سلامت همسایگان را مورد تهدید قرار داده است راسا به آن‌ها ورود می‌کند و ما نیز این موضوع را از شهرداری‌های مناطق خواسته ایم و تاکنون چندین مورد از این اقدام در مناطق مختلف شهرداری برای ایمن سازی انجام شده است.