جلسه مشترک هیات امنا و کمیته صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره برگزار شد

نخستین جلسه مشترک هیات امنا و کمیته صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برگزار شد.

خبرگزاری میزان- نخستین جلسه مشترک هیات امنا و کمیته صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برگزار شد.

جلسه مشترک هیات امنا و کمیته صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره برگزار شد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، در این نشست که با حضور اکثر اعضای کمیته صیانت از حقوق اعضاء، هیات امنا و هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره برگزار شد، آخرین وضعیت ساماندهی موسسه صندوق ذخیره کارکنان و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست ضمن تاکید بر تداوم ساماندهی موسسه صندوق ذخیره بر حمایت از صندوق تا حل کامل مشکلات و روند رو به رشد آن تاکید شد.