از همکارانم میخواهم با رای مثبت به تحقیق و تفحص کمک کنند

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت :از همکارانم میخواهم با رای مثبت به تحقیق و تفحص کمک کنند.

خبرگزاری میزان- عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت :از همکارانم میخواهم با رای مثبت به تحقیق و تفحص کمک کنند.

از همکارانم میخواهم با رای مثبت به تحقیق و تفحص کمک کنند

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، الهام فخاری که خود پیشنهاد دهنده طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بود، بعد از قرائت خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص گفت: در خلاصه و فشرده گزارش، تمام جزییات تحقیق آورده نمی‌شود و گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری، گزارش بسیار مفصلی است.

فخاری افزود: در اهمیت مشتی که نمونه خروار است، تاکید می‌کنم و از همکاران می‌خواهم تا با رای مثبت به تحقیق تفحص کمک کنند تا یکی دیگر از ابزار‌های شفافیت و بهبود سیستم با روش قانونی تحقیق و تفحص به انجام برسد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد:اگر صحن به تحقیق و تفحص رای دهد، موارد خارج از نوبت در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرقته و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام می‌شود. انتظار می‌رفت به عنوان اولین تحقیق و تفحص شورا‌ها آن هم از موسسه همشهری؛ آقای شهردار در صحن حضور داشته باشد.

انتهای پیام /