شهرام به دختر خودش هم رحم نکرد/ شیشه با او کاری کرد که به خلوت دخترش برود

شهرام در حالیکه شیشه مصرف کرده بود به اتاق دخترش رفت و وی را قربانی نیت شوم خود کرد.

شهرام 41 ساله که به اتهام تعرض به نگین دختر 12 ساله اش بازداشت شده است، پس از انتقال به دادسرا به بازپرس پرونده گفت: از مدتی پیش تحت تأثیر دوستان نابابم به استفاده از مواد مخدر شیشه و کریستال روی آوردم. در ابتدا این ماده مخدر را به صورت تفریحی مصرف می کردم اما رفته رفته به شیشه اعتیاد پیدا کردم و روزی دو بار مصرف می کردم.

وی ادامه داد: تحت تأثیر مصرف شیشه به من توهم دست می داد تا جاییکه گمان کردم همسرم گوسفند است و به همین دلیل قصد داشتم که اورا ذبح کنم تا از گوشتش استفاده کنم اما خدا رحم کرد و در واپسین لحظات متوجه شدم که او همسرم است.

شهرام ادامه داد: رفته رفته با خانواده خویش بخاطر مصرف مواد مخدر به مشکل خوردم و هر روز با همسرم درگیر بودم. تا اینکه در یکی از شب ها زمانی که همه خواب بودند به سراغ نگین دخترم رفتم و در حالیکه وی خواب بود جلوی دهان اورا گرفتم و به طرز وحشیانه ای به او تجاوز کردم. پس از اینکه کارم تمام شد توهمات شیشه از بین رفته بود و تازه متوجه شدم که به چه اقدام کثیفی دست زدم. همسرم نیز در آن لحظه به داخل اتاق آمد و متوجه تمام ماجرا شد. سپس با پلیس تماس گرفت و مأموران با حضور در محل مرا دستگیر کردند.

بنابراین گزارش، بازپرس پس از ثبت اظهارات متهم دستور انتقال وی را به بازداشتگاه صادر کرد.


رکنا

گزارش مشکل
گوسفندکریستالشهرام