مرگ یک مرد براثر نیش مار در حین تجاوز به زن چینی

مرد هندی که با استفاده از یک مار زن جوان را ترسانده بود و مورد آزار و اذیت قرار داده بود با نیش همان مار جان سپرد.

مرد متجاوز هندی پس از ورود به یکی از اتاق‌های هتل چینی زن جوانی را با 3 مار تهدید کرد و مورد تجاوز قرار داد. اما در هنگام آزار این زن جوان یکی از مارها مرد شرور را نیش زد.

به‌گزارش دیلی میل، وی بر اثر نیش مار جان باخت. مأموران پلیس هند جسد این مرد را در پی شکایت زن جوان در اتاق هتل پیدا کردند.

منبع: ایلنا