فرمانداران لیست کشاورزان خسارت دیده را به بانک‌ها اعلام کنند

فرمانداران لیست کشاورزان خسارت دیده را به بانک‌ها اعلام کنند

کرمان - استاندار کرمان گفت: فرمانداران هر چه سریعتر لیست کشاورزان خسارت دیده و مشمول مصوبه امهال وام های کشاورزی را تهیه و به بانک‌ها ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدجواد فدایی صبح شنبه در جلسه شورای عالی بانک‌ها در خصوص امهال وام‌های کشاورزان خسارت دیده بیان داشت: با توجه به این که برخی بانک‌ها اعلام کردند که در زمینه ابلاغیه مورد نیاز مشکلاتی دارند؛ مصوب شد سهم هر بانک از سقف باید به بانک‌ها ارائه شود و تا اجرایی شدن این مصوبه بانک‌ها کماکان باید از هر گونه برخورد با بدهکاران مشمول و ضامنان آن‌ها خودداری کنند.

استاندار کرمان گفت: فرمانداران هر چه سریعتر لیست کشاورزان خسارت دیده و مشمول را تهیه و به بانک‌ها ارائه کنند.

فدایی ادامه داد: بانک‌ها موظف هستند که ظرف مدت یک هفته از تاریخ مقرر و اعلام شده مجوز و ابلاغ مورد نیاز خود را از اداره مرکزی خود اخذ کنند.

وی گفت: با پیگیری نمایندگان استان کرمان کسری سقف وام‌ها از بانک مرکزی دریافت شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده برای اجرای مصوبه دولت در خصوص امهال وام های کشاورزی، بانک ها تا تعیین تکلیف نهایی از برخورد با کشاورزان و ضامنین آنها خودداری کنند.